Wijkprofiel en beleidsplan

Op woensdag 6 september 2023 heeft de kerkenraad op een gemeenteavond een uitvoerige toelichting gegeven op de voortgang van het beroepingswerk. Aan de orde kwamen onder meer de volgende concept-documenten: het wijkprofiel incl. identiteitsbewijs, de profielschets van een te beroepen predikant en het beleidsplan 2023 - 2026 incl. jaarplan 2023/2024. De aanwezigen konden over deze stukken vragen stellen en opmerkingen maken van welke gelegenheid veelvuldig gebruik werd gemaakt.

In haar vergadering van 14 september 2023 heeft de kerkenraad zich gebogen over de vraag of en zo ja, in hoeverre de op de gemeenteavond gemaakte opmerkingen aanleiding gaven tot het aanpassen van de concepten. Vervolgens zijn deze stukken definitief vastgesteld.

Hier kunt u de definitieve stukken raadplegen:
- het wijkprofiel incl. identiteitsbewijs
- beleidsplan 2023 - 2026
- jaarplan 2023/2024