Kerkradio en -tv

Kerkradio
Voor ouderen en ook voor langdurig en chronisch zieke gemeenteleden is er de mogelijkheid via de kabel of de telefoonlijn de kerkdiensten mee te luisteren. U ontvangt een kastje in bruikleen (borg € 50,-).

De administratie van de kerkradio is op het kerkelijk bureau. Daar kunt u ook inlichtingen ontvangen. De eerste aansluitingskosten bedragen € 75,- terwijl het abonnementsgeld € 10,- per maand bedraagt. Daarnaast ontvangt men 1x per kwartaal een acceptgiro voor een gift. De totale kwartaalopbrengst van deze giften wordt verdeeld over kerk, diaconie en Radio Contact.

Voor de kerkradio luisteraars in Nunspeet en Hulshorst verzorgt Radio Contact de diverse uitzendingen. Lees meer over Radio Contact.

Kerk-tv
Sinds enige tijd worden de diensten vanuit de Dorpskerk, Sionskerk, Opstandingskerk en Kapel live uitgezonden inclusief beeld. Dit kan direct via internet of op uw eigen tv. Voor het zien van de beelden van de diensten via uw eigen televisie, is een separaat kastje (zgn. settopbox) nodig. De kosten hiervan zijn € 75,- eenmalige aansluitkosten en € 10,- per maand abonnement. Informatie en het bestellen kan via het kerkelijk bureau.

Internet
Alle reguliere kerkdiensten, maar ook rouw- en trouwdiensten worden uitgezonden via de kerkomroep en het YouTube kanaal van de desbetreffende wijkgemeente waarbij de dienst rechtstreeks meegeluisterd en gekeken kan worden. Achteraf via internet een dienst beluisteren (of terugkijken) kan tot ongeveer drie maanden.

Er is ook een mogelijkheid een opname van deze diensten te laten maken op CD. Bestellingen kunnen geplaatst worden bij het kerkelijk bureau, tel 0341-252903.

Beelduitzendingen en privacy
Veel aandacht is er besteed aan het op de juiste wijze in beeld brengen van de diensten. Het privacy aspect is vaak en ruim aan de orde geweest en sinds 2015 is er een gemeentebreed privacy protocol. De individuele kerkenraden zelf hebben richtlijnen opgesteld over wat er wel en niet in beeld gebracht mag worden tijdens de verschillende momenten van een eredienst.

U kunt hier het privacy-protocol downloaden:
Hervormd Nunspeet Privacy protocol KerkTV