Inzameling producten Voedselhulp

Voedselhulp Nunspeet is er voor wie door omstandigheden onvoldoende geld overhoudt om zichzelf (en zijn gezin) te voorzien van de dagelijkse benodigdheden. Dat wordt onder andere gedaan door levensmiddelen te verstrekken.

Door de stijgende prijzen zijn er in de afgelopen maanden meer huishoudens afhankelijk geworden van de Voedselhulp en om die allemaal te kunnen voorzien, is uw steun nodig. Wat u kunt doen? Lever het gevraagde product van de maand in - dat vindt u ook in de wekelijkse nieuwsbrief - in een van de vier kerkgebouwen op de zondag van de inzameling. Ook kunt u het product in de week daarna in te leveren in De Kapel (maandag t/m woensdag | 9.30-11.30 uur) of in kerkelijk centrum De Wheme (maandag t/m woensdag).

De gevraagde producten voor de komende maanden zijn:

  • 30 juni - limonadesiroop / vruchtensap

  • 28 juli - beschuit, muesli, ontbijtkoek, bloem

  • 25 augustus - houdbare melk

  • 29 september - groente in pot of blik

 


Is het inleveren van een product niet haalbaar en wilt u toch graag bijdragen? Dan staat er bij de inzamelkratten een collectebus waarin u geld of kerkmunten kunt doen. Het is ook mogelijk rechtstreeks een gift te doneren aan de Voedselhulp Nunspeet (rekeningnummer NL04 RABO 0134 0632 95) of de QR-code te scannen.

Lees meer over voedselhulp Nunspeet op www.voedselhulpnunspeet.nl.