Diaconie

Als je een willekeurige persoon vraagt wat een diaken doet of wat de diaconie is dan is vaak het eerste wat genoemd wordt: collecteren. Niet vreemd omdat dit het meeste zichtbare werk is. En op zich is het niet verkeerd omdat de diaconie ook vaak op de achtergrond acteert. Onopvallend mensen helpen, dienen op verschillende manieren. Maar het is goed dat de mensen en hulpzoekende weten wat de diaconie doet, kan doen en hoe gemeenteleden zelf de belangrijke diaconale roeping kan oppakken.

De belangrijkste manier van helpen, is het bieden van hulp op maat. Door in gesprek te gaan over soms kleine dingen zoeken we naar een oplossing die op korte termijn en soms op wat langere termijn uitkomst biedt. De hulp kan uit financiële hulp bestaan, maar zeker ook uit praktische hulp. Als de hulpvraag zeer dringend is of als de omvang groter blijkt te zijn, werken we vaak samen met professionele organisaties. Maar ook zijn er goede contacten met vrijwilligersorganisaties. Op deze manier worden krachten gebundeld en kunnen we in veel gevallen passende hulp bieden.

De diakenen binnen onze gemeente hebben naast individuele ondersteuning van mensen ook verschillende taken/rollen binnen de diaconie. Zo helpen ze praktisch bij zaken als de kerstuitdeling, paasgroetactie, projecten binnen Stichting Present, deelname in bestuurlijke functies als EBC en SPCJ, jongeren betrekken bij diaconaat, financiële ondersteuning van stichtingen/organisatie, Heilig Avond maal, WMO, diaconaal platform, boodschappenacties, etc. Een greep uit manieren waarop we willen helpen.

Wil je een keer in een ontspannen sfeer vertrouwelijk praten met een diaken of ken je iemand die wel wat hulp kan gebruiken? Neem contact met ons op, we staan voor je klaar.

Collectedoelen

Om uit te kunnen delen moet je eerst inzamelen. En zo gebeurde dat ook bij de eerste christenen. De gaven worden gebracht bij de apostelen. Bij hen die het Woord van God verkondigen, als dank voor dat Woord, gaven geschonken in de dienst van de inzameling. Woord en daad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inzamelen is dus dienst van het antwoord. Als een “dankjewel” voor Gods Woord geven we iets terug, namelijk levensonderhoud voor onze medemens wereldwijd over grenzen heen. Diaconaat is een handreiking doen vanuit de opdracht van het evangelie, om elkaar geestelijk en materieel te verrijken. Diaconaat is ten diepste het welzijn van de ander op het oog hebben.

De diaconie collecteert elke zondag in de kerkdiensten samen met de kerkrentmeesters. Op het collecterooster 2020 staan de collectedoelen vanuit de diaconie, kerkrentmeesters en de zendings- en evangelisatiecommissie. Niet alle collectedoelen staan al vast voor 2020, sommige doelen worden in de loop van het jaar vastgesteld door de diaconie in de vergaderingen.

Nu er momenteel geen fysieke collectes worden gehouden kunt u uw giften online overmaken. Ook kunt u rechtstreeks doneren op onze raborekening: NL48RABO0387505946. Wanneer u voor een specifiek doel een gift overmaakt, dan graag het doel duidelijk vermelden.

Heeft u vragen over de collectedoelen of wilt u een collectedoel voordragen? Neem contact op met de diaconie.

Beleidsplan

De vier belangrijkste beleidsdoelstellingen voor de komende periode zijn in willekeurige volgorde: stille armoede, diaken herkenbaar in de wijk, WMO en jeugddiaconaat. Per beleidsdoelstelling is er een beschrijving gegeven en praktische aandachtspunten. Bekijk hier het beleidsplan 2018-2021.

Contactpersonen

Hans Platte
Secretaris
06 101 856 57
diaconie@hervormdnunspeet.nl

Laatste nieuwsberichten

Bekijk het complete nieuwsoverzicht van de Diaconie

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2021 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook