Psycho Pastorale Begeleiding

Iedere wijk van onze gemeente heeft mensen die worstelen met allerlei problemen. Bijvoorbeeld: een burn-out, eenzaamheid, echtscheiding, relatieproblemen, gezinsproblemen, verslavingsproblemen, depressie, rouwverwerking, enz. Soms kun je daardoor even niet meer verder.

Onze gemeente heeft vrijwilligers laten toerusten om deze mensen te ondersteunen; de Psycho Pastorale Begeleiders. Zij hebben een tweejarige cursus gevolgd. Deze cursus heeft een christelijke achtergrond en geeft inzicht in het ontstaan en verwerken van diverse psychische/lichamelijke of relationele problemen. Deze cursus wordt verzorgd door de stichting Praktisch Persoonlijk Pastoraat Opleidingen in Ermelo.

PPB-ers zijn geen professionele hulpverleners. Wel willen ze met u/jou optrekken met een open hart en een luisterend oor binnen een sfeer van vertrouwen. De visie? Het delen van problemen en vragen kan helpen om te helen. Zoals Christus omzag naar de naaste in nood, zo zijn wij geroepen naar elkaar om te zien in onze noden. Daarbij is er ruimte om de Bijbel te openen. Samen zoeken naar troost en richting in Gods Woord. En er is ruimte voor gebed. Samen je verdriet en pijn bij God brengen geeft hoop.

Is het ook voor mij?
Hebt u/jij het gevoel dat PPB u zou kunnen helpen? Of twijfelt u/jij? Neem dan gerust contact met ons op. Samen komen we verder.

Hoe werkt het?
In een intakegesprek zal de PPB-er samen met u/jou bespreken waar (jo)uw behoefte ligt. We spreken regelmatig met elkaar en u/jij krijgt bezoek zolang u/jij wenst. In de regel is dat max. 1,5 tot 2 jaar. PPB-ers hebben geheimhoudingsplicht.

Contact
Dorpskerk: in de wijk Dorpskerk kunt u PPB aanvragen bij ds. Herwig, tel. 0341 – 25 22 95, bij uw wijkouderling of bij Ria van Harten, tel. 0341 – 25 77 45, e-mail: rha@hb-netwerk.nl.

Kapel: in Hulshorst kunt u PPB aanvragen bij uw wijkouderling of bij Nelleke Hoogendoorn, tel. 0341 – 25 66 57, e-mail: nellekehoogendoorn@gmail.com

Opstandingskerk: in de wijk Opstandingskerk kunt u PPB aanvragen bij ds. ten Voorde, tel. 0341 – 75 15 01, bij uw wijkouderling of bij Anja de Boer, tel. 0341 – 25 10 59, e-mail deboeranja@hotmail.com.

Sionskerk: in de wijk Sionskerk kunt u PPB aanvragen bij ds. Rodenburg, tel. 0341 – 25 81 04, bij uw wijkouderling of bij Nelleke Hoogendoorn, tel. 0341 – 25 66 57, e-mail: nellekehoogendoorn@gmail.com.

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

?én van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2022 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook