Kringen

Rondom de Dorpskerk zijn er een aantal Bijbelkringen, mannen- en vrouwenverenigingen en andere bijeenkomsten, zoals de cursus Bijbelse kernwoorden.

 Cursus Bijbelse kernwoorden:

In het komende seizoen 2017 / 2018 zullen we gebruik gaan maken van het boekje: “Een leeskamer in het Grote Huis” geschreven door Dr. Ewald Mackay.

De christelijke geloofstraditie is een eeuwenoud Huis waarbinnen de schat van het geloof wordt bewaard. Om in dit Huis te wonen, om ons te verbinden met de traditie der eeuwen, is het belangrijk dat we kennis nemen van de bronnen die ons zijn nagelaten. De christelijke traditie is immers een traditie van het Woord en van schrijven en lezen. In dit boek nodigt de schrijver , de lezer uit in de “Leeskamer van het Grote Huis”. De auteur presenteert 25 bronteksten uit vier periodes: de Vroege Kerk, de middeleeuwse kerk, de kerk van de Reformatie, de Nadere Reformatie en de kerk in de moderne en postmoderne tijd.

De cursus Bijbelse kernwoorden wordt gehouden in gebouw de “Wheme”  op de dinsdagmorgen van 9.30 uur – 11.30 uur, op 16 en 30 januari, op 13 en 27 februari en op 20 maart.

Bijbelkringen:

De  Bijbelkring “Bovenweg” o.l.v. Ds. C. van Sliedregt zal in het seizoen 2017 / 2018  het boekje  ds. H. Russcher behandelen met als titel “Filippenzen, brief aan Hemelburgers”.

Fillipi was de eerste stad in Europa waar het evangelie werd verkondigd en een christelijke gemeente werd gesticht. Twintig eeuwen scheiden ons van deze vroegchristelijke gemeente. Toch is de brief aan Fillipi verrassend actueel en kunnen wij er veel van leren. De vragen van deze eerste christelijke gemeente op het Europese continent zijn grotendeels de vragen waar we als kerk en gemeente vandaag mee worstelen en hun uitdagingen zijn ook de uitdagingen waar wij voor staan. Dan gaat het zowel om de relatie tot Christus  als de onderlinge verhoudingen binnen de gemeente en de betrokkenheid op de samenleving. In dit Bijbelstudieboekje komen vragen aan de orde als: Hoe gaan we om met onze minderheidspositie in de samenleving? Hoe wordt de eenheid binnen de gemeente bewaard en bevorderd? Wat betekent navolging van Christus in de praktijk?

Deze avonden worden gehouden op dinsdag bij Hans en Greta Platte, Bovenweg 63, Doornspijk tel: 0525 – 65 64 44. De data worden in het kerkblad vermeld.

Jonge lidmaten kringen:

De jonge lidmaten kringen en de 30+ kring gaan in het  seizoen 2017 / 2018  verder met de behandeling van de brief aan de  Romeinen, aan de hand van het boek “Ik, Tertius, brieven uit Rome” van Ds. A.F. Troost.

‘De doodzieke schrijver Tertius gebruikt zijn laatste levenskracht om nog één keer een uitgebreide brief te schrijven aan zijn neef Justus. Naast hem ligt een andere brief, die van de Jood Paulus aan de christelijke gemeente in Rome. Regelmatig leest Tertius, Paulus’ voormalige secretaris, erin. Indertijd heeft Paulus deze brief aan hem gedicteerd. Sindsdien heeft de inhoud Tertius niet meer losgelaten. Terwijl hij op hoge leeftijd zijn neef in Gallië schrijft, laat hij de inhoud van Paulus’ brief nog één keer tot zich doordringen. Intussen komen uiteenlopende figuren bij hem op bezoek: Honorius de historicus; de rabbijn Mosche; de acteur Maccus, die de val van Jeruzalem meemaakte; Livia, de Vestaalse maagd, en vele andere vrienden. Met hen wisselt Tertius van gedachten over wat hij leest in de brief van Paulus, waarna hij dit alles weer verwerkt in zijn brief aan Justus, die ver van Rome aan de grenzen van het Romeinse rijk vertoeft, in het lage land dat nu Holland heet…’
Door de ogen en de pen van Tertius vormt de lezer zich een boeiend beeld van het leven van christenen te Rome in de eerste eeuw. Tegelijkerteid passeren alle hoofdstukken uit de brief van Paulus aan de Romeinen, een brief die in de geschiedenis van de kerk veel teweeg heeft gebracht. Al luisterend naar Tertius krijgt de lezer meer inzicht in deze fundamentele brief.

Jonge lidmaten kringen:

Kring 1: o.l.v. Joop en Hanneke van der Veen, Zoomweg 56, tel: 0341 – 25 45 19

Kring 2: o.l.v. Henry en Christa Mulder, F.A. Molijnlaan 11, tel: 0341 – 26 71 50

Kring 3: o.l.v. Christian Westerink, tel: 0341 – 25 77 39

Kring 4: o.l.v. Hans en Arnyta Vlijm, Hooiweg 143, Elspeet

30+ kring

Kring 5: o.l.v. Pieter Bos, F.A. Molijnlaan 127, tel: 0341 – 26 12 81

Kring geloofsopvoeding:

Regelmatig (één of twee keer per jaar) wordt er een gesprekskring gevormd van jonge ouders, die in de periode daaraan voorafgaand een kind hebben laten dopen. In deze kring wordt jonge ouders bagage meegegeven voor de geloofsopvoeding van hun kind(eren). Het onderlinge gesprek en het uitwisselen van ervaringen is daarbij erg waardevol. De eerstvolgende kring start eind oktober / begin november 2017  bij de familie (Gerrit-Jan en Alice) Gouman aan de Vlierweg 15 te Nunspeet (0341 – 25 22 30).

Het zijn een viertal avonden waarop de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 1. De (eigen) opvoeding, geloofsopvoeding en doop,
 2. Ons beeld van God,
 3. Bidden (met je kind)
 4. Bijbellezen (met je kind)

De avonden starten om 20.00 uur.

Kring activiteiten

  Wat wij geloven

  Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

  Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

  En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

  Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

  Van harte welkom!

  Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

  Reageer op de site

  Één van onze diensten bezoeken?

  Bezoek één van de diensten

  Copyright 2018 Hervormd Nunspeet