Kringen

Rondom de Dorpskerk zijn er een aantal Bijbelkringen, mannen- en vrouwenverenigingen en andere bijeenkomsten, zoals de cursus Bijbelse kernwoorden.

 Cursus Bijbelse kernwoorden:

In het komende seizoen 2018 / 2019 zullen we gebruik gaan maken van het boekje: “Een leeskamer in het Grote Huis” geschreven door Dr. Ewald Mackay.

De christelijke geloofstraditie is een eeuwenoud Huis waarbinnen de schat van het geloof wordt bewaard. Om in dit Huis te wonen, om ons te verbinden met de traditie der eeuwen, is het belangrijk dat we kennis nemen van de bronnen die ons zijn nagelaten. De christelijke traditie is immers een traditie van het Woord en van schrijven en lezen. In dit boek nodigt de schrijver , de lezer uit in de “Leeskamer van het Grote Huis”. De auteur presenteert 25 bronteksten uit vier periodes: de Vroege Kerk, de middeleeuwse kerk, de kerk van de Reformatie, de Nadere Reformatie en de kerk in de moderne en postmoderne tijd.

De cursus Bijbelse kernwoorden wordt gehouden op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur in het kerkelijk centrum  de “Wheme”  Data: 15 en 29 januari, 12 februari,  5 en 19 maart.

Bijbelkringen:

In het komende seizoen zullen alle Bijbelkringen gebruik maken van het nieuw uitgegeven Bijbelstudieboekje “Leven bij de Dag” geschreven door ds. J.J. ten Brinke.

Het Woord van God is vol van verwachting en wil brengen tot een hoopvol leven. De profetische boeken van het Oude Testament geven nadrukkelijk grond voor die verwachting. Het Bijbelboek Joël predikt dat de dag van de HEERE nabij is; de profeet Habakuk verkondigt Wie de HEERE is, als Hij op weg naar die grote dag onbegrepen wegen met ons gaat. In Leven bij de Dag brengt ds. J.J. ten Brinke de boodschap van deze profetische boeken dicht bij het hart.

Ter ondersteuning van de verschillende kringen zal ds. G. Herwig in het komende seizoen een prekenserie houden over de Bijbelboeken Joël en Habakuk.

                                                                                              

De  Bijbelkring o.l.v. Ds. C. van Sliedregt

Deze avonden worden gehouden op dinsdag bij Hans en Greta Platte, Bovenweg 63, Doornspijk tel: 0525 – 65 64 44. De data worden in het kerkblad vermeld.

Overige Bijbelkringen

Kring 1: o.l.v. Joop en Hanneke van der Veen, Zoomweg 56, tel: 0341 – 25 45 19

Kring 2: o.l.v. Henry en Christa Mulder, F.A. Molijnlaan 11, tel: 0341 – 26 71 50

Kring 3: o.l.v. Rik van Vliet, tel: 0341 – 70 10 96

Kring 4: o.l.v. Hans en Arnyta Vlijm, Hooiweg 143, Elspeet

Kring 5: o.l.v. Ds. G. Herwig,  tel: 0341 – 25 22 95

Kring 6: o.l.v. Pieter Bos, F.A. Molijnlaan 127, tel: 0341 – 26 12 81

Kring geloofsopvoeding:

Regelmatig (één of twee keer per jaar) wordt er een gesprekskring gevormd van jonge ouders, die in de periode daaraan voorafgaand een kind hebben laten dopen. In deze kring wordt jonge ouders bagage meegegeven voor de geloofsopvoeding van hun kind(eren). Het onderlinge gesprek en het uitwisselen van ervaringen is daarbij erg waardevol. De eerstvolgende kring start…..  bij de familie (Gerrit-Jan en Alice) Gouman aan de Vlierweg 15 te Nunspeet (0341 – 25 22 30).

Het zijn een viertal avonden waarop de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 1. De (eigen) opvoeding, geloofsopvoeding en doop,
 2. Ons beeld van God,
 3. Bidden (met je kind)
 4. Bijbellezen (met je kind)

De avonden starten om 20.00 uur.

 

Kring activiteiten

  Wat wij geloven

  Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

  Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

  En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

  Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

  Van harte welkom!

  Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

  Reageer op de site

  Één van onze diensten bezoeken?

  Bezoek één van de diensten

  Copyright 2019 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook