Kringen

Rondom de Dorpskerk zijn er een aantal Bijbelkringen, mannen- en vrouwenverenigingen en andere bijeenkomsten, zoals de cursus Bijbelse kernwoorden.

 Cursus Bijbelse kernwoorden:

In het komende seizoen 2020 / 2021 laten we ons leiden door verschillende Bijbelse kernwoorden. We starten dit seizoen met het kernwoord “Vreugde” Hierover valt het nodige over te zeggen vanuit de Bijbel en voor ons geloofsleven, juist ook in een tijd van ‘beklemming’ in dit corona-tijdperk.

De cursus Bijbelse kernwoorden wordt gehouden op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur in de Dorpskerk. Data zijn: 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november. De data voor 2021 worden later bekend gemaakt.

 

Bijbelkringen:

In het komende seizoen zullen de meeste  Bijbelkringen gebruik maken van het nieuw uitgegeven Bijbelstudieboekje “Van Slavendienst naar Eredienst” 

Deze acht bijbelstudies nodigen uit om het bevrijdende handelen van God op het spoor te komen. Het bijbelboek Exodus begint in het duistere slavenhuis van Egypte en eindigt met de heerlijkheid van de HEERE die de tabernakel vult. Dat is de adembenemende weg die de HEERE met Zijn volk gaat. God haalt Zijn volk onder dwang en dreiging vandaan, en zet hen in een verrukkelijke vrijheid van dienst aan Hem. Dit boekje spoort aan om ook als christelijke gemeente steeds opnieuw in haar liturgie deze verlossende daden van de HEERE te gedenken en te bezingen.

bijbelstudieboekje in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond, Van Slavendienst naar Eredienst.

 

Ter ondersteuning van de verschillende kringen zal ds. G. Herwig in het komende seizoen in de “Dorpskerk” een prekenserie houden over het Bijbelboek Exodus.   

 

Bijbelkringen

 • Kring 1: o.l.v. Joop en Hanneke van der Veen, Zoomweg 56, tel: 0341 25 45 19
 • Kring 2: o.l.v. Henry en Christa Mulder, F.A. Molijnlaan 11, tel: 0341 26 71 50
 • Kring 3: o.l.v. Rik van Vliet, Beethovenlaan 113, tel: 0341 70 10 96
 • Kring 4: o.l.v. Hans en Arnyta Vlijm, Hooiweg 143, Elspeet
 • Kring 5: o.l.v. Ds. G. Herwig,  tel: 0341 25 22 95
 • Kring 6: o.l.v. Pieter Bos, F.A. Molijnlaan 127, tel: 0341  26 12 81

De  Bijbelkring o.l.v. Ds. C. van Sliedregt

Deze avonden worden gehouden op dinsdag bij Hans en Greta Platte, Bovenweg 63, Doornspijk tel: 0525 – 65 64 44. De data worden in het kerkblad vermeld. Op deze kring zal het boekje van ds. H. van den Belt worden behandeld “Goudkoorts” een aantal Bijbelstudies over Romeinen 1 – 8 

Kring geloofsopvoeding:

Regelmatig (één of twee keer per jaar) wordt er een gesprekskring gevormd van jonge ouders, die in de periode daaraan voorafgaand een kind hebben laten dopen. In deze kring wordt jonge ouders bagage meegegeven voor de geloofsopvoeding van hun kind(eren). Het onderlinge gesprek en het uitwisselen van ervaringen is daarbij erg waardevol. De eerstvolgende kring start…..  bij de familie (Gerrit-Jan en Alice) Gouman aan de Vlierweg 15 te Nunspeet (0341 – 25 22 30).

Het zijn een viertal avonden waarop de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 1. De (eigen) opvoeding, geloofsopvoeding en doop,
 2. Ons beeld van God,
 3. Bidden (met je kind)
 4. Bijbellezen (met je kind)

De avonden starten om 20.00 uur.

Kring activiteiten

  Wat wij geloven

  Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

  Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

  En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

  Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

  Van harte welkom!

  Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

  Reageer op de site

  Één van onze diensten bezoeken?

  Bezoek één van de diensten

  Copyright 2020 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook