IMG-1343

Wijkprofiel

In april 2023 heeft de kerkenraad een commissie van negen gemeenteleden en drie leden van de kerkenraad ingesteld met de opdracht om in samenspraak met alle leden van de wijkgemeente een wijkprofiel op te stellen. De commissie heeft twee wijkavonden gehouden waarin zo’n honderd gemeenteleden hun input hebben gegeven. Op basis van deze bijdragen heeft de commissie eind juni 2023 een “definitief concept wijkprofiel” opgeleverd aan de kerkenraad.

Na de zomervakantie heeft de kerkenraad dit wijkprofiel besproken, enkele (vooral taalkundige) aanpassingen doorgevoerd en vervolgens het wijkprofiel in oktober 2023 vastgesteld. In dit wijkprofiel geven we als gemeente in acht thema’s aan hoe we onszelf zien en waarvoor we willen staan.

Lees hier verder voor het gehele wijkprofiel

Beleidsplan

Het wijkprofiel is het uitgangspunt voor het beleidsplan 2023-2027

De tekst van het wijkprofiel is per thema weergegeven. Vervolgens heeft de kerkenraad per thema aangeven hoe in haar ogen de huidige situatie van de gemeente is in vergelijking met het ideaal van het wijkprofiel: sterk, redelijk met ruimte voor (enige) verbetering of zwak.

Vervolgens heeft de kerkenraad aandachtspunten geformuleerd om als gemeente verder te groeien naar het ideaal van het wijkprofiel. Deze aandachtspunten zijn verdeeld in korte termijn (snel in te voeren, eenvoudig, behoeft geen uitgebreide voorbereiding; dan wel: heeft hoge prioriteit) en langere termijn (behoeft uitgebreidere voorbereiding en overleg met gemeenteleden, ingrijpender; dan wel: lagere prioriteit).

Een volgende stap in het beleidsproces is het stellen van prioriteiten. Immers, niet alles kan tegelijk worden opgepakt, en niet alles is even belangrijk. Ook hiervoor is aan gemeenteleden gevraagd wat zij belangrijk vinden. Op basis van de vijf genoemde prioriteiten, en de indeling naar korte en langere termijn, is een eerste indeling gemaakt voor de komende 5 jaar (2023-2027).

De kerkenraad is voornemens om zoveel als mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het uitvoeren van dit beleidsplan. Gemeente zijn we immers met elkaar, voor elkaar! De kerkenraad zal als “gangmaker” jaarlijks de voortgang op dit beleidsplan evalueren, en op basis van de opgedane ervaringen het beleidsplan actualiseren.