Pastorale taken ouderlingen en predikant


Wijkouderlingen

  • bezoeken van 80+ gemeenteleden rond de verjaardag;
  • bezoeken van weduwen en weduwnaars;
  • bezoek thuiskomst ziekenhuis;


Predikant

  • bezoeken van mensen met kerkradio (zij die alleen kunnen meeluisteren);
  • het crisispastoraat;
  • bezoeken en begeleiden van stervenden;
  • bezoeken van rouwdragenden;
  • bezoek rond huwelijksjubileum (25, 40, 45, etc);
  • bezoeken gemeenteleden bij kroonjaar (80, 85, 90, 95);
  • bezoeken die vanuit onze wijkgemeente in de verzorgingstehuizen/instelling wonen – binnen en buiten de gemeentegrenzen;


Wijkindeling per 2024

Onze gemeente is opgedeeld in 7 secties. Er zijn 6 reguliere secties (401-406). Sectie 407 zijn alle adressen die onder de Kapel vallen van gemeenteleden die wonen in verzorgingshuizen.

Aan elke sectie is een sectieteam verbonden. In 2024 gaan we verder met het ontwikkelen van deze teams.

Doel is: elk jaar heeft ieder adres binnen onze wijk een keer contact met iemand die namens de kerk langskomt of belt.

Binnen het sectieteam is er een ouderling die reguliere bezoeken doet bij ouderen (80+), weduwen en weduwnaars, bij huwelijksjubilea (als de predikant het niet doet) en bij crisis en ziekte. De bezoekmedewerker stemt met de ouderling af welke bezoeken hij/zij doet. Dit zijn bijvoorbeeld de adressen waar de ouderling in verband met te weinig tijd niet langs kan. Afstemming van de adressen gaat in goed overleg tussen de wijkouderling en de bezoekmedewerker. De contactpersoon is verantwoordelijk voor 10-15 adressen binnen de pastorale wijk. Het betreft adressen waar een ouderling of bezoekmedewerker niet komt, omdat ze daarvoor de tijd niet hebben.

Bekijk hier de sectie-indeling per januari 2024.