Kringen Opstandingskerk

Juni 2021

We hebben verschillende soorten kringen in onze wijk.

De bijbel- of bijbelgesprekskringen

Gemeenteleden ontmoeten elkaar (meestal) éénmaal per 3 weken en behandelen met elkaar een hoofdstuk uit een boekje. Dit is of een zelf uitgezocht boekje over een bepaald onderwerp(en) of het boekje dat wordt gestimuleerd vanuit de kerkraad. In principe heeft dit laatste heeft de voorkeur. Zo trekken we als gemeente samen op en kunnen de gesprekken breder worden gevoerd dan uitsluitend in je eigen kring. Ook kan er dan in de prediking actueel op ingehaakt worden.

Er zijn kringen waar gemeenteleden van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar komen, maar ook kringen die juist gemengd zijn qua leeftijden. Ook is er een ouderenkring die overdag samenkomt.

Gebedskringen

Gemeenteleden ontmoeten elkaar éénmaal per maand om naar elkaar te luisteren en voor elkaar te bidden. Deze kringen zijn momenteel mannengebedskringen en vrouwengebedskringen. Dit kan uiteraard ook gemend worden gedaan.

Boekenleeskring

Deze kring bestaand uit gemeenteleden die afzonderlijk een bepaald boek lezen en deze gezamenlijk overdenken en bespreken.

Wandelkringen

Dit is een nieuw initiatief dat in de kinderschoenen staat en momenteel vanuit de verschillende leeftijd secties wordt georganiseerd. Dit kan in groepsverband gedaan worden, maar ook twee aan twee wandelingen met goede gesprekken en evt. gebed voor elkaar.

Waarom zou je gaan deelnemen aan een kring?

 Als kerkraad stimuleren we ieder gemeentelid om zich aan te sluiten bij een kring. Dit doen we niet zonder reden.

  1. Ten eerste is het goed om samen met het verlangen naar God bezig te zijn. Door samen over ons geloof, de bijbel en dagelijkse vraagstukken te praten en naar elkaar te luisteren, kunnen we nog beter en meer ontdekken wat Gods wil is voor ons leven.
    Er is ooit door iemand een uitspraak gedaan, die luidde: Waarom horen we zo weinig van God? Omdat we zo weinig naar elkaar luisteren.
  2. Ten tweede leer je elkaar beter kennen op een kring. Je weet van elkaars geluk en vreugde maar ook van elkaars zorgen en verdriet. Als kring kun je er voor elkaar zijn, een eerste lijn in het pastoraat. Voor elkaar zorgen, heel praktisch als er hulp nodig is, er voor elkaar zijn, luisteren, bemoedigen en bidden.
    Als alle gemeenteleden aan een kring deelnemen, voorkomt dit dat er mensen onopgemerkt blijven en zich eenzaam en alleen voelen. Kringen onderling overlappen elkaar weer en zo vormen we een gemeenschap waar iedereen gezien en gekend wordt.
  3. Ten derde en zeker niet als minste, het is ook gewoon gezellig. Samen de humor en Bijbelse ruimte ontdekken om het goed en gezellig te hebben als gelovigen onder elkaar. Samen eten als je dat zou willen, samen de handen uit de mouwen steken als je merkt dat er in je buurt iemand even hulp nodig heeft. Vaak houden kringen eenmaal per jaar ter afsluiting van het seizoen een gezellige avond met elkaar.

Kortom, genoeg redenen om je ook bij een kring aan te sluiten.

Hoe doe je dat?

Elk nieuw seizoen wordt er via de communicatie kanalen gevraagd of je deel wilt gaan nemen aan een kring. Dan word je in contact gebracht met een bestaande kring die passend is. Of je wordt samen met andere nieuwkomers begeleid om samen een nieuwe kring te vormen. Maar ook tussendoor kun je je altijd aanmelden via de ouderling van toerusting.

Het actuele overzicht van kringen vindt je hieronder op deze pagina.

Aart de Zwaan
Uw/jouw ouderling van Toerusting, namens de kerkenraad Opstandingkerk

Actueel overzicht kringen binnen de Opstandingskerk

Hieronder (in de link naar het PDF bestand) een actueel overzicht van de kringen binnen de wijk Opstandingskerk. Als je je wilt aanmelden voor een kring, neem dan contact op met de betreffende contactpersoon. Voor (algemene) vragen kunt u zich wenden tot onze ouderling vorming en toerusting Aart de Zwaan aartdezwaan@upcmail.nl of 06-23081665.

Kring werk Opstandingkerk seizoen 2022-2023