23005HERV-post-winterwerk-kinderen-jeugd-v2.jpg

Kinderwerk Sionskerk

Bekijk hier het actuele rooster met data van Oppas, Op Stap, Kindernevendienst 1 en 2, Kidsclub en Bridge.
Wil je hierover meer informatie. Lees dan onderstaande toelichting of informeer bij één van de contactpersonen.


Oppas Sionskerk
Omdat er in de Sionskerk momenteel te weinig zalen beschikbaar zijn, vindt de oppas voor kinderen van 0 tot 3 jaar plaats in peuterspeelzaal De Kikkerhof aan de Troelstrastraat 21 in Nunspeet. De Kikkerhof is op loopafstand van de kerk. U kunt uw kind voorafgaand aan de dienst, vanaf 9.30 uur, brengen in de Kikkerhof. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ook weer ophalen.
De Kikkerhof is een prachtige, veilige ruimte die speciaal ingericht is voor peuters en daarom zal dit voor kinderen van 0 tot 3 jaar een heerlijke ruimte zijn om te verblijven tijdens de kerkdienst. Tijdens de ochtenddienst zal er (indien gewenst) direct contact zijn tussen de oppasruimte en de kerkzaal.

Contactpersoon: Gerlinde van 't Goor (06 20 12 51 07).


Op Stap
Als jeugdwijkteam van de Sionskerk verlangen we ernaar dat kinderen al op jonge leeftijd verhalen uit de Bijbel horen. Al op jonge leeftijd zijn kinderen ontvankelijk voor deze verhalen. Op Stap is bedoeld voor kinderen van 3 jaar en kinderen uit groep 1.
Op Stap start net als de kindernevendiensten voor de preek en tijdens de collecte zullen de kinderen weer terugkomen in de kerkzaal. Dit betekent dat de kinderen van 3 jaar en kinderen uit groep 1 het eerste deel van de eredienst zullen meemaken. Mocht dit voor uw kind een belemmering zijn, dan is het mogelijk de kinderen voorafgaand aan de eredienst in de Op Stap-ruimte te brengen. Deze kinderen kunnen dan, voorafgaand aan het programma, heerlijk spelen in deze ruimte. Ook na afloop van het programma kunnen zij daar blijven spelen, zodat ze na de dienst opgehaald kunnen worden.
Tijdens Op Stap wordt er gebruik gemaakt van de methode Op Stap. Dit is een methode van de HGJB, die speciaal is ontwikkeld voor kinderen vanaf 3 jaar. Het programma biedt Bijbelverhalen aan en laat kinderen op een eenvoudige manier kennis maken met onderdelen van een kerkdienst. Denk hierbij aan Doop, Avondmaal, gebed en zang. Oftewel: een opstapje naar de kerkdienst. Voor deze leeftijdsgroep zal er tijdens de ochtenddiensten met een Kindermoment ook gewoon Op Stap zijn.


Contactpersonen Op Stap: Gerlinde van de Kolk (06 46 34 09 51) en Margreet Dijkgraaf (06 42 23 85 74).


Kindernevendienst Sionskerk
Alle kinderen starten de dienst met hun ouders in de kerk.
Voor de schriftlezing vertrekken de kinderen uit groep 2 tot en met 5 naar hun eigen ruimte. Kinderen uit groep 2 en 3 kunnen naar kindernevendienst 1. Kinderen die in groep 4 en 5 zitten kunnen naar kindernevendienst 2. Beide groepen hebben het over hetzelfde thema aan de hand van de methode Bijbel Basics. Naar behoefte zal de wijkpredikant de inhoud van zijn preek hierop afstemmen.
Na de preek en tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk en gaan weer bij hun ouders zitten. Aandacht voor de kinderen kan ook voor of na de preek plaatsvinden.
Tijdens geplande bijzondere diensten (dopen, feestdagen, belijdenis, etc.), waarbij veel gemeenteleden worden verwacht, zal er tijdens de dienst geen kindernevendienst 2 zijn.
Ongeveer een keer in de maand is er geen kindernevendienst. Er zal dan tijdens de dienst een Kindermoment plaatsvinden en de dienst zal zoveel mogelijk kindvriendelijk worden gehouden.

Coördinatie van de kindernevendienst is in handen van Lenny Bos.
Heeft u vragen? Mail naar: kindernevendienstsionskerk@hervormdnunspeet.nl


Kidsclub
Voor alle kinderen uit groep 6 of 7 van de basisschool organiseert de Sionskerk op 6 zondagen per jaar
Kidsclub. Op die zondagen ben je tijdens de ochtenddienst van harte welkom in De Kikkerhof, Troelstrastraat 21. Samen maken we er een leuke ochtend van:

  • We gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen;
  • We doen een spel of quiz met elkaar;
  • We staan stil hoe we iets voor een ander kunnen doen.

Inloop vanaf 9:30 uur en we stoppen rond 11:30 / 11:45 uur. Je hoeft je niet aan te melden.

Nog even op een rij:
Voor wie: iedereen uit groep 6 of 7 van de basisschool.
Wanneer: de data worden gepubliceerd in de nieuwsbrief.
Graag tot gauw!

Remmelt en Annemarie Mulder,
Marko en Bernadette Voerman,
Gerrald en Marriët de Zwaan


Bridge
Bridge bestaat uit een aantal bijeenkomsten tijdens de dienst op zondagochtend in de Kikkerhof. Gedurende de dienst hebben de tieners een eigen programma, op maat voor hen. Bridge vindt plaats gedurende de hele dienst (tieners hoeven dus niet eerst naar de kerk). Tijdens de bijeenkomsten lezen we uit de Bijbel, is er ruimte voor ontmoeting, het stellen van vragen en de tieners leren elkaar kennen door middel van een spel. 

Mocht u vragen hebben, stuur dan gerust een bericht naar Peter IJzerman (peterijzerman86@gmail.com).


Kinderkerst – Kinderpaas- en Kinderpinksterfeest

Samen feestvieren! Speciaal voor jou wordt er met Kerst, Pasen en Pinksteren een (kinder)dienst gehouden in de Sionskerk. Deze diensten beginnen om 18.30 uur. Contactpersoon is Annemarie Mulder, amulderdrost@gmail.com.


Meisjesclub
De meisjesclub is speciaal voor de meisjes van 9 – 12 jaar.

Het is weer zover! Je kunt weer naar club. We zullen dan samen een gezellige avond hebben. We zingen leuke liederen en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Na de pauze doen we een spel of gaan we wat knutselen. Natuurlijk wordt er veel gekletst en heel wat gelachen. Neem gerust je vriendinnen mee! Eén keer in de twee weken op donderdagavond in de Sionskerk van 19.00 tot 20.15 uur. De data van de club staan op de website van Hervormd Nunspeet onder ‘Agenda’. 


Contactpersoon Roos van de Kolk : roosvandekolk@hotmail.com


Jongensclub De Sionsbende
De jongensclub de Sionsbende is een jongensclub voor jonge mannen van 9 – 12 jaar.

We besteden aandacht aan verhalen uit de Bijbel en er is aandacht voor stoere spelletjes. Soms hebben we een uitje (bijvoorbeeld zwemmen, bowlen of we gaan de bossen in). Ook is er een kerstviering en een jaarlijks darttoernooi. Kom eens kijken bij de Sionsbende. Eén keer in de twee weken op vrijdagavond in de Sionskerk van 19.15 tot 20.15 uur. De data van de club staan op de website van Hervormd Nunspeet onder ‘Agenda’. 

Contactpersoon: Lucas van de Kolk, lucasvandekolk@hotmail.com


 

Voor de tieners zijn er ook veel activiteiten. Lees hier meer over het jeugdwerk