Kerkenraad

Neem gerust contact op voor vragen en opmerkingen

De kerkenraad van de Kapel Hulshorst vergadert iedere maand, doorgaans in de derde week op donderdag. Voorafgaand aan deze vergadering maakt het moderamen (dagelijks bestuur) de agenda op en worden de agendapunten voorbereid. Indien u vragen heeft, opmerkingen of suggesties dan horen wij die graag. We zullen dit dan meenemen bij de eerstvolgende vergadering. Uiteraard mag u verwachten dat we er bij u op terugkomen.

Ook als u op andere wijze in contact wilt komen of u wilt graag dat wij contact met u opnemen, dan kunt u dit laten weten aan de scriba van de kerkenraad. Bijvoorbeeld u wilt liever niet de vraag per email stellen of juist expliciet met één bepaalde persoon in contact komen. Geeft u dit dan aan bij de scriba, uiteraard zonder de expliciete vraag te stellen. Liever wel erbij te vermelden wat het onderwerp is en wie u graag wilt spreken.

Alle vragen, opmerkingen en suggesties worden vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw goedkeuring wordt uw vraag aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk wordt geacht vanwege het onderwerp of vraag.

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2018 Hervormd Nunspeet