Opstandingskerk

De Hervormde Opstandingskerk is in maart 1978 in gebruik genomen ter vervanging van het houten wijkgebouw aan de Feithenhofweg.

Deze gedenksteen is te lezen bij de ingang:

Het gebouw is destijds voor 1 miljoen gulden neergezet. Op de vraag die destijds gesteld werd of het wel financieel haalbaar zou zijn, werd geantwoord: ‘Het besluit om een nieuw kerkgebouw neer te zetten, neem je pas als je weet dat de gemeenteleden erachter staan’. Het geld volgt dan vanzelf.

‘Moge Gods zegen aan deze kerk verbonden zijn’, sprak de burgemeester H.J. Smith destijds bij de opening.

Het doopvont is een grote zwerfsteen en komt uit het Leuvenumse bos en is daarna in Nunspeet verder bewerkt. Het werd in 1978 onthult door kinderen van de zondagsschool.

Het orgel in de kerk is gebouwd door de Nunspeetse orgelbouwers Hendriksen & Reitsma. De ingebruikname was op 13 mei 1980. In januari 2008 heeft diezelfde bouwer groot onderhoud uitgevoerd aan het orgel. Tevens is er nieuw bladgoud aangebracht op het snijwerk en de pijpen en is de orgelkast opnieuw gelakt.

U/jij bent van harte welkom in onze Opstandingskerk!

Predikant
Ds. P.M. van der Meulen – 06 19 62 23 00

Scriba
vacant – scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.nl
2e scriba: M. Drost – 06 51 37 09 47

Kerkelijk werker: 
Th. van Stuijvenberg, 06-25199986 – thvanstuijvenberg@hervormdnunspeet.nl

Laatste nieuwsberichten

Bekijk het complete nieuwsoverzicht van de Opstandingskerk

Activiteiten

  Bekijk het complete activiteitenoverzicht van de Opstandingskerk

  Wat wij geloven

  Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

  Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

  En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

  Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

  Van harte welkom!

  Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

  Reageer op de site

  ?én van onze diensten bezoeken?

  Bezoek één van de diensten

  Copyright 2022 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook