Kringen

Actueel overzicht kringen binnen de Opstandingskerk (oktober 2018)

Hieronder (in de link naar het PDF bestand) een actueel overzicht van de kringen binnen de wijk Opstandingskerk. Als je je wilt aanmelden voor een kring, neem dan contact op met de betreffende contactpersoon. Voor (algemene) vragen kunt u zich wenden tot onze ouderling vorming en toerusting Aart de Zwaan aartdezwaan@upcmail.nl of 06-23081665.

Kring werk Opstandingkerk oktober 2018

 

Gesprekskringen wijkgemeente Opstandingskerk (Bericht uit 2015)

In onze wijkgemeente zijn verschillende Bijbelkringen actief. Dat is mooi, want in een kleinere groep heb je meer contact en kun je met elkaar groeien in geloof en verbondenheid, zoals Petrus schrijft in 2 Petrus 3:18: “Groeit op in de genade en kennis van onze Here Jezus Christus”.Petrus zegt hiermee dat wij ons moeten inspannen om Jezus beter te leren kennen. En hoe dichter wij naar Christus groeien, hoe beter wij in staat zullen zijn onder alle omstandigheden de Waarheid – Gods Woord – vast te houden en uit te dragen.Twee belangrijke pijlers die ons daarbij kunnen helpen zijn de zondagse eredienst en het kringwerk.

 • De eredienst mag iets zijn waar wij wekelijks naar uitzien en waarin wij worden geïnspireerd en nieuwe stimulansen krijgen voor onze omgang met God en voor ons dagelijks leven als christen in de kerk en in de samenleving.
 • In het kringwerk staat de ontmoeting – in ongedwongen sfeer – centraal waarin er ruimte is om het gesprek met elkaar te voeren en om ons hart met elkaar te delen. Praten over ons geloof leer je namelijk door het te doen! Door onze meningen, doen en laten aan de Bijbel te toetsen vindt er een groeiproces plaats en in dat proces mogen wij elkaar aanmoedigen, opbouwen en ondersteunen.

Voor het kringwerk gebruiken wij GemeenteGroeiGroep (GGG) materiaal van het Evangelisch Werkverband. De behandelde gespreksstof zal dit jaar ook een aantal keren aan bod komen in de kerkdienst. Het gezamenlijke thema voor het nieuwe seizoen is Leven in het KoninkrijkLeven in het Koninkrijk begint altijd en steeds weer bij Jezus. Hij is de Koning van het Koninkrijk. Maar Leven in het Koninkrijk gaat nog een stap verder. Het verandert je leven!Het huiskringseizoen loopt van september tot medio april. Gemiddeld komen wij eens in de drie weken bij elkaar en het seizoen eindigt zo rond Pasen. Zowel jong als oud is van harte welkom!In de morgendienst van zondag 25 oktober 2015 is de gesprekstof van het eerste deel “Het Koninkrijk dichtbij, geloof dit goede nieuws” in de preek behandeld. Beluister hier de preek :.
Voor meer informatie en aanmelding: Marja Boeve, mschrikkel@gmail.com, tel. 0341-256716 of Erik Westerink, a.b.westerink@filternet.nl, tel. 0341-251869.

Kring activiteiten

  Wat wij geloven

  Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

  Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

  En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

  Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

  Van harte welkom!

  Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

  Reageer op de site

  Één van onze diensten bezoeken?

  Bezoek één van de diensten

  Copyright 2020 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook