Kringen

Wat doe je op de kring?

Gemeenteleden gaan met elkaar in gesprek over een thema/gespreksonderwerp dat per seizoen in onderling overleg wordt vastgesteld. Centraal staat daarbij altijd de Bijbel. De bijeenkomsten worden bij deelnemers aan huis gehouden. De leiding ligt in handen van gemeenteleden.

Informatie

Voor informatie over de kringen of ‘hulp’ bij het zoeken van een geschikte kring kunt u/kun jij contact opnemen met Ds. David Rodenburg, die de coördinatie van de kringen verzorgt: tel. 0341-258104, drodenburg@hervormdnunspeet.nl.

Bijbelkringen

Kring 1
Contactpersoon: Betty Schipper, bettyschipper@hotmail.com
Bijeenkomsten op donderdagavond, gemiddeld eens per 3-4 weken.

Kring 2 “Timotheus”
Contactpersoon: Alex van Doeselaar, tel. 0341-260528, a.doeselaar4@chello.nl
Bijeenkomsten eens per 5 weken, data worden in onderling overleg gepland.

Kring 3
Contactpersoon: Gerrit Mulder, tel. 0341-279814, gaitmulder@yahoo.com
Bijeenkomsten eens per drie weken op maandagavond, data worden in onderling overleg gepland.

Kring 4
Contactpersoon: Ria den Boon, tel. 0341-257950, j.denboon@vodafonevast.nl
Bijeenkomsten iedere derde woensdag van de maand.

Kring 5
Contactpersoon: Rianne van ’t Hul, rianne.hul@kpnplanet.nl en Anita Bultman, alfredenanita@live.nl
Bijeenkomsten eens per drie weken, van september tot april. Data worden in onderling overleg gepland.

Kring 6 Vrouwenkring
Contactpersoon: Alie Borkent, tel. 0341-270460, alieborkent@gmail.com
Bijeenkomsten eens per maand op dinsdagochtend.

Kring 7
Contactpersoon: Pauline Bronkhorst, tel. 06-53354776, paulinebeelen@hotmail.com en Bernadette Voerman, berna_westhuis@hotmail.com
Bijeenkomsten eens per 3 weken, op woensdag- of vrijdagavond.

Kring 8 ‘Schatrijk’
Contactpersonen: Gerrit en Henriette Haverkamp, tel. 0341-251999,  g.haverkamp5@telfort.nl
Bijeenkomsten elke tweede dinsdagavond van de maand.

Kring 9 Buurtkring Oenenburg
Contactpersonen: Edwin en Corine Koolstra, tel. 0341-841831, e.koolstra@chello.nl
Bijeenkomsten op maandagavond, data worden onderling afgestemd.

Kring 10
Contactpersoon: Ingeborg Pluim, tel. 06-30372927, i.pluimschouten@gmail.com
Bijeenkomsten om de twee weken op dinsdagavond.

Kring 11
Contactpersoon: Géke Hop, tel. 0341-843112, geke6@hotmail.com
Bijeenkomsten op donderdagavond, data worden onderling afgestemd.

Kring 12
Contactpersoon: Esther Kaljouw, estherlourens@yahoo.nl
Bijeenkomsten om de drie weken.

Emmaüskringen

Emmaüskringen zijn eveneens huiskringen. Het verschil met bovenstaande kringen is dat ze mede zijn gericht op deelnemers die wat meer aan de rand van de kerk of buiten de kerk staan.

Emmaüs-kring 1
Kringleiders: Netty van ´t Hul, nettyhul@kpnmail.nl en Johan de Jonge, tel. 0341-256009, j.jonge13@gmail.com
Bijeenkomsten worden in onderling overleg gepland.

Emmaüs-kring 2
Kringleiders: Jacqueline Juffer, tel. 0341-261466, jacqueline-juffer@kpnmail.nl en Karel Foppen, tel. 0341-256881, fam.foppen@hetnet.nl
Bijeenkomsten worden in onderling overleg gepland.

Gebedskring

Coördinatoren: Albert en Corry van Frankenhuyzen, tel. 0341-257585,  avanfrankenhuyzen@hetnet.nl
Bijeenkomsten: elke derde vrijdagavond van de maand in één van de zalen van de Sionskerk.
Aanvang : 19.00 uur

Voor alle kringen geldt: nieuwe leden zijn van harte welkom!

Kring activiteiten

  Wat wij geloven

  Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

  Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

  En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

  Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

  Van harte welkom!

  Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

  Reageer op de site

  Één van onze diensten bezoeken?

  Bezoek één van de diensten

  Copyright 2021 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook