Kerkenraad

Samenstelling Moderamen

J.D.J. ten Voorde

Predikant

0341-751501
davidtenvoorde@gmail.com

J. Ruitenburg

Preses

0341-260311
ruitenburgj@gmail.com

M. Drost

Scriba

0341-251479
martindrost@hotmail.com

D. Uitslag

Lid Moderamen
Tevens Ouderling-Kerkrentmeester

0341-258481
duitslag@hotmail.com

G. van den Hoorn

Lid Moderamen
Tevens Diaken
Sectie 5 en 6

0341-261363
g.vd.hoorn@upcmail.nl

Sectie-ouderlingen

De indeling van de secties vind u hier: Indeling DUO-Secties Wijk Opstandingskerk

G.B. Ekelmans

Ouderling
DUO-Sectie A

0341-265138
fam.ekelmans@hotmail.com

R.J. te Flierhaar

Ouderling
DUO-Sectie B

0341-261906
rj.teflierhaar@chello.nl

L. van Wijngaarden

Ouderling
DUO-Sectie B

06-25071769
info@vanwijngaarden-uwtuincompleet.nl

A.B. Westerink

Ouderling
DUO-Sectie C

0341-251869
a.b.westerink@filternet.nl

J. Karssen

Ouderling
DUO-Sectie D

0341-257499
jan-gretha@hotmail.nl

G.J. Mulder

Ouderling
DUO-Sectie E

0341-261650
gert-geraline@kpnmail.nl

A. de Zwaan

Ouderling
DUO-Sectie E

0341-251841
aenadezwaan@kpnmail.nl

R. Salverda

Ouderling
DUO-Sectie F

0341-279745
rjj.salverda@versatel.nl

G.B.J. van Asselt

Ouderling
DUO-Sectie F

06-33762780
gvasselt@gmail.com

Ouderlingen met een bijzondere taak

L. Boeve

Ouderling ouderenwerk

0341-256761
lammert1@gmail.com

H. van Veen

Ouderling Zending & Evangelisatie

0341-263727
hvanveenjr@optiekvanveen.nl

H. Westerink

Ouderling Zending & Evangelisatie

0341-270838
h.westerink3@kpnplanet.nl

Jeugdwerk

Eric Marchand

Jeugdouderling

0341-843336
eric@fammarchand.nl

Henry Noordmans

Centrale Jeugdouderling

06-13287787
henrynoordmans@hotmail.com

Diakenen

D. Kolkman

Diaken
Sectie 7 en 12
Tevens Jeugddiaken

06-34220878
diederick-kolkman@hotmail.com

H. de Zwaan

Diaken
Sectie 1 en 4

0341-257986
h-de-zwaan@hotmail.nl

H. Timmer

Diaken
Sectie 2 en 3,
alsmede 10 en 11

0341-253220
henkenwilma.timmer@gmail.com

G. van den Hoorn

Diaken
Sectie 5 en 6

0341-261363
g.vd.hoorn@upcmail.nl

Ouderling-Kerkrentmeesters

A. van Klompenburg

Ouderling-Kerkrentmeester

0341-263605
arievanklompenburg@gmail.com

D. Uitslag

Ouderling-Kerkrentmeester

0341-258481
duitslag@hotmail.com

A. Stronkhorst

Ouderling-Kerkrentmeester

0577-411053

alexgokart@zonnet.nl

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2018 Hervormd Nunspeet