Kerkenraad

Samenstelling Moderamen

J.D.J. (David) ten Voorde

Predikant

0341 – 75 15 01
dtenvoorde@hervormdnunspeet.nl

Johan Ruitenburg

Preses

0341-260311
ruitenburgj@gmail.com

Martin Drost

Scriba

0341-251479
martindrost@hotmail.com

Dries Uitslag

Lid Moderamen
Tevens Ouderling-Kerkrentmeester

0341-258481
duitslag@hotmail.com

Gerrit van den Hoorn

Lid Moderamen
Tevens Diaken
Sectie 305 en 306

0341-261363
g.vd.hoorn@upcmail.nl

Sectie-ouderlingen

Een compleet overzicht van de kerkenraad en informatie over de diverse secties, vindt u in het volgende bestand: Kerkenraad 2018 OK. De indeling van de secties vindt u hieronder:

Gerben Ekelmans

Ouderling
DUO-Sectie A (sectie 301 en 304)

Sectie 301: Mackaystraat, Smithstraat, Da Costastraat

Sectie 304: Heuvelweg, Duinweg, Dalweg, Randweg (even nrs.)

0341-265138
fam.ekelmans@hotmail.com

Robertjan te Flierhaar

Ouderling
DUO-Sectie B (sectie 302 en 303)

Sectie 302: Nijverheidsweg tot nr. 50, Eeckelhagen, Westeinde

Sectie 303: Eikbosserweg, Feithenhofweg, Wagenweg, Lugtenbergweg

0341-261906
rj.teflierhaar@chello.nl

Leendert van Wijngaarden

Ouderling
DUO-Sectie B (sectie 302 en 303)

Sectie 302: Nijverheidsweg tot nr. 50, Eeckelhagen, Westeinde

Sectie 303: Eikbosserweg, Feithenhofweg, Wagenweg, Lugtenbergweg

06-25071769
info@vanwijngaarden-uwtuincompleet.nl

Erik Westerink

Ouderling
DUO-Sectie C (sectie 305 en 306)

Sectie 305: Kuntzestraat, Kienschulpenweg, Van Oordtstraat, Onder de Bos, Energieweg, Ampèrestraat

Sectie 306: Jan Topweg, Randweg (oneven nrs.)

0341-251869
a.b.westerink@filternet.nl

Vacature

Ouderling
DUO-Sectie D (sectie 307 en 312)

Sectie 307: Martensweg, Uitleg, Molshagen, Industrieweg

Sectie 312: Perforaties, Elspeet, Vierhouten

telefoon
e-mail

Gert Mulder

Ouderling
DUO-Sectie E (sectie 308 en 309)

Sectie 308: Nijverheidsweg (vanaf nr. 50), Vitringaweg

Sectie 309: Gruppendelerweg (m.u.v. oneven t/m 29 en even t/m 28, Halmlaan, Korenlaan, Oogstweg, Parallelweg (m.u.v. oneven t/m 99a), Potsgildewegje, Nieuw-Amsterdamweg, Talhoutweg, Voskuilhoek

0341-261650
gert-geraline@kpnmail.nl

Martin Drost

Ouderling (tevens scriba)
DUO-Sectie E (sectie 308 en 309)

Sectie 308: Nijverheidsweg (vanaf nr. 50), Vitringaweg

Sectie 309: Gruppendelerweg (m.u.v. oneven t/m 29 en even t/m 28, Halmlaan, Korenlaan, Oogstweg, Parallelweg (m.u.v. oneven t/m 99a), Potsgildewegje, Nieuw-Amsterdamweg, Talhoutweg, Voskuilhoek

0341-251479
martindrost@hotmail.com

Rutger Salverda

Ouderling
DUO-Sectie F (sectie 310 en 311)

Sectie 310: Harderwijkerweg (m.u.v. oneven nrs. t/m 45 en even nrs. t/m 58), Zoomweg, Westerlaan (m.u.v. oneven nrs. t/m 45 en even nrs. t/m 38), Berenbosweg, De Veluwse Heuvel

Sectie 311: Edisonweg, Hardenbrinkweg, Harderwijkerweg (ged.), Hullerweg, Kolmansweg, Marconiweg, Rietenweg, Vicarieweg, Waterweg

0341-279745
rjj.salverda@versatel.nl

Bert van Zonneveld

Ouderling
DUO-Sectie G (sectie 314 en 315)

Sectie 314: Bachlaan, Beethovenlaan, Mozartlaan, Vivaldi-erf

Sectie 315: Chopin-erf, Koningin Emmahof, Koningin Wilhelminalaan, Prins Hendrikerf, Prins Mauritserf, Schubertstraat, Sibeliusstraat, Strausserf, Verdiplantsoen, Zwolsewegje (78 en hoger)

0341-257424
bert.vanzonneveld@upcmail.nl

Arjan Schop

Ouderling
DUO-Sectie G (sectie 314 en 315)

Sectie 314: Bachlaan, Beethovenlaan, Mozartlaan, Vivaldi-erf

Sectie 315: Chopin-erf, Koningin Emmahof, Koningin Wilhelminalaan, Prins Hendrikerf, Prins Mauritserf, Schubertstraat, Sibeliusstraat, Strausserf, Verdiplantsoen, Zwolsewegje (78 en hoger)

0341-493081
fam.schop@kliksafe.nl

Ouderlingen met een bijzondere taak

Vacature

Ouderling ouderenwerk

telefoon:
E-mail:

Hendri van Veen

Ouderling Zending & Evangelisatie

0341-263727
hvanveenjr@optiekvanveen.nl

Henry Westerink

Ouderling Zending & Evangelisatie

0341-270838
h.westerink3@kpnplanet.nl

Aart de Zwaan

Ouderling Vorming en Toerusting

0341-251841
aartdezwaan@upcmail.nl

Jeugdwerk

Eric Marchand

Jeugdouderling

0341-843336
eric@fammarchand.nl

Herman Timmerman

Jeugdouderling

06-20457691
ht.timmerman@gmail.com

Henry Noordmans

Centrale Jeugdouderling

06-13287787
henrynoordmans@hotmail.com

Diakenen

Johan Verhoek

Diaken
Sectie 301 en 304

06-29548872
johan_verhoek@hotmail.com

Henk Timmer

Diaken
Sectie 302 en 303,
alsmede 310 en 311

0341-253220
henkenwilma.timmer@gmail.com

Gerrit van den Hoorn

Diaken
Sectie 305 en 306

0341-261363
g.vd.hoorn@upcmail.nl

Diederick Kolkman

Diaken
Sectie 307 en 312
Tevens Jeugddiaken

06-34220878
diederick-kolkman@hotmail.com

Michiel Schutte

Diaken
Sectie 308 en 309

06-52637497
michiel_schutte@outlook.com

Vacature

Diaken
Sectie 314 en 315

telefoon
e-mail

Ouderling-Kerkrentmeesters

Arie van Klompenburg

Ouderling-Kerkrentmeester

0341-263605
arievanklompenburg@gmail.com

Dries Uitslag

Ouderling-Kerkrentmeester

0341-258481
duitslag@hotmail.com

Alex Stronkhorst

Ouderling-Kerkrentmeester

06-553439960
alexgokart@zonnet.nl

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2020 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook