Sionskerk

Geloven doen we samen. Als gemeente. Wij zijn als leerlingen van Jezus Christus aan elkaar gegeven. Om elkaar onderweg te helpen en te bemoedigen, om elkaar te dienen en voor elkaar te bidden. Jezus roept zijn leerlingen op om samen met hem verbonden te blijven en de band met hem te koesteren en te bewaren. Het is een bijzonder voorrecht om deel te zijn van een gemeente. Geloven doe je niet alleen.

We weten ons dan ook geroepen om een gastvrije en open gemeente te zijn voor de kerkbezoekers en hen die niet of nauwelijks bij de wijkgemeente Sionskerk betrokken zijn en op allerlei wijze mensen de kans te geven kennis te maken met het christelijk geloof, elkaar aan te moedigen om in het dagelijks leven te staan met een open en uitnodigende houding tegenover anderen, ons praktisch te laten toerusten om getuige te zijn van Christus op de plek waar we wonen en werken, onze bijdrage te geven aan de samenleving, dichtbij en veraf, op een dienstbare en betrokken wijze.

Taakverdeling predikant – pastoraal werker
Ds. Rodenburg werkt 80% in onze wijkgemeente. Zijn taak is met name in de erediensten, catechese, vorming en toerusting. De pastorale zorg aan gemeenteleden wordt uitgevoerd door Johan van Rikxoort. Als pastoraal medewerker zet hij zich in voor pastoraat aan ouderen en zieken.

Heeft u iets te melden? (ziekte, zorg of overlijden)
U kunt hiervoor – bij voorkeur – een e-mail sturen aan onze pastoraal medewerker Johan van Rikxoort. Of anders via telefoon: 06 – 18 27 03 11. Ook kunt u uw wijkouderling benaderen.

Contact met de kerkenraad
Centraal aanspreekpunt is onze scriba Henk Stoel (e-mail).

Laatste nieuwsberichten

Bekijk het complete nieuwsoverzicht van de Sionskerk

Activiteiten

  Bekijk het complete activiteitenoverzicht van de Sionskerk

  Wat wij geloven

  Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

  Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

  En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

  Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

  Van harte welkom!

  Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

  Reageer op de site

  ?én van onze diensten bezoeken?

  Bezoek één van de diensten

  Copyright 2022 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook